Sparekalkulator for månedlig sparing på konto

Gjør beregninger som kan hjelpe deg å nå de sparemål du har satt deg; hvor mye du vil spare og hvor lenge.

De ulike innskuddskontiene har forskjellige rentesatser ut i fra om du er programkunde eller ikke. Nedenfor kalkulatoren finner du en oversikt over de vanligste sparekontotypene og rentesatser.

Uansett valg har du et risikofritt plasseringsalternativ.

Sluttbeløp Sparetid Sparebeløp Sluttbeløp

Modellen er basert på årlig kapitalisering av rentene.

Vær realistisk ved valg av rentesats, se eksempler nedenfor.

Kalkulatoren tar ikke hensyn til skatt og inflasjon.

Rentesatser for sparekontoer
KontotypeRente
Sparekonto barn/voksen1,70 % p.a. / 0,90 % p.a.
BufferSpar med månedlig sparing0,30 % p.a.
BSU-konto3,55 % p.a.
Boligsparekonto3,55 % p.a.
Sparetid

Modellen er basert på årlig kapitalisering av rentene.

Vær realistisk ved valg av rentesats, se eksempler nedenfor.

Kalkulatoren tar ikke hensyn til skatt og inflasjon.

Rentesatser for sparekontoer
KontotypeRente
Sparekonto barn/voksen1,70 % p.a. / 0,90 % p.a.
BufferSpar med månedlig sparing0,30 % p.a.
BSU-konto3,55 % p.a.
Boligsparekonto3,55 % p.a.
Sparebeløp

Modellen er basert på årlig kapitalisering av rentene.

Vær realistisk ved valg av rentesats, se eksempler nedenfor.

Kalkulatoren tar ikke hensyn til skatt og inflasjon.

Rentesatser for sparekontoer
KontotypeRente
Sparekonto barn/voksen1,70 % p.a. / 0,90 % p.a.
BufferSpar med månedlig sparing0,30 % p.a.
BSU-konto3,55 % p.a.
Boligsparekonto3,55 % p.a.