Sparekalkulator for månedlig sparing i fond

Gjør beregninger som kan hjelpe deg å nå de sparemål du har satt deg; se hvilken avkastning du trenger for å nå dine sparemål.

De ulike fondstypene har forskjeller i forventet avkastning og risiko.

Beregningene i kalkulatoren tar ikke hensyn til inflasjon. Forventet avkastning er nominelle tall. 

Sparetid Sparebeløp Sluttbeløp Sparetid
Sparebeløp
Sluttbeløp

Forbehold

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.