IBAN-kalkulator

Beregn ditt IBAN-kontonummer

IBAN står for International Bank Account Number og er en ny internasjonal standard for bankkontonummer til bruk ved betalinger til og fra utlandet. IBAN er basert på ditt eksisterende kontonummer i banken med tillegg av 4 tegn.

Husk at du også kan finne IBAN-nummeret ditt i Mobilbank-appen.

Nordeas BIC

BIC: NDEANOKK
Bank: Nordea Bank Abp, filial i Norge

Nordeas adresse

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, 0368 Oslo
Postadresse: Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

Format for IBAN-kontonummer

Se vår oversikt over format for IBAN-kontonummerÅpnes i nytt vindu i forskjellige land.