Hvor ser jeg status på betalingene jeg har lagt inn (manuelle transaksjoner)?
Svar:

Har du de riktige tilgangene i Corporate Netbank vil du under modulen Betalinger ha en fane som heter søk etter betalinger. Her kan du se status på alle betalinger fra de kontiene du har tilgang til. Her kan du også spesifisere søket ditt til en enkelt betaling, eller du kan gjøre et bredere søk. Det eneste du må fylle inn er punktene merket med *. De ulike statusmeldingene er:

  • Registrert: Betalingen må først bekreftes av bruker, og deretter igjen av bruker med rettigheter til å endelig godkjenne betalingen.
  • Godkjenning kreves: Må bekreftes av personen som registrerte betalingen.
  • Godkjent 1: Betalingen trenger endelige bekreftelse for å kunne utføres.
  • Endelig Godkjent: Betalingen er ferdig godkjent og venter på kjøring.
  • Sendt (RfT): Request for transfer. Sendt forespørsel om belastning av konto i annen bank.
  • Til behandling: Betalingen er under behandling.
  • Behandlet: Betalingen er ferdig behandlet.
  • Manglende dekning: Det er ikke nok midler på kontoen til å dekke betalingen.
  • Avvist: Betalingen er avvist av banken.
  • Slettet: Betalingen er slettet av en bruker.
Jeg får ikke endret/slettet/bekreftet betalinger
Svar:

Kontroller at du har fullmakt til å belaste den aktuelle kontoen.

Kontroller at det ikke trengs bekreftelse eller endringer av en annen bruker først.

Det mangler konti i kontooversikten
Svar:

Dersom dere bruker egne kontogrupper, sjekk at kontiene er lagt til i gruppen under ”kontoinnstillinger” og ”administrer egne kontogrupper”. 

Be administrator sjekke at du har tilgang til kontiene. Dette gjøres i administrasjonssystemet.

Hva skjer dersom det ikke er dekning på konto?
Svar:

Betalinger som legges inn manuelt i Corporate Netbank eller som sendes via filtypen Telepay NO søker dekning i 45 dager før de blir slettet.

Hva er IBAN-nummer og hvor finner jeg mitt IBAN-nummer?
Svar:

IBAN står for International Bank Account Number og er en ny internasjonal standard for bankkontonummer til bruk ved betalinger til og fra utlandet. IBAN er basert på ditt eksisterende kontonummer i banken med tillegg av 4 tegn. Du kan beregne ditt IBAN-kontonummer ved å gå inn her.

Når trenger jeg å oppgi betalingskode?
Svar:

Dersom betalingen overstiger NOK 100.000 trenger du å fylle inn betalingskoden. Vi rapporterer alle transaksjoner som overstiger NOK 100.000 til skattemyndighetene.

Hva er BIC/SWIFT?
Svar:

BIC (Bank Identifier Code) er en internasjonal standard som brukes for å identifisere en bank, og ble tidligere kalt Swift adresse. Om mottakerbanken BIC består av 11 tegn og slutter på xxxx, skal du bare skrive inn de første 8 tegnene.

Ved betalinger innen EU, Norge, Island, Liechtenstein og Sveits er BIC obligatorisk. Fylles det ikke inn vil ikke betalingen utføres. Fra og med 31. oktober 2016 gjelder nye regler for SEPA-betalinger.

BIC-koden til Nordea Bank Abp, filial i Norge er NDEANOKK.

Hvilken vekslingskurs får jeg når jeg gjør en utenlandsbetaling?
Svar:

Valutakursen kan endre seg flere ganger hver dag. Den endelige kursen fastsettes først når utenlandsbetalingen sendes til mottakers bank.

Hvordan kan jeg kontrollere mottakers IBAN og BIC/SWIFT?
Svar:

Du kan sjekke om IBAN og BIC/SWIFT koder er gyldige ved å gå inn på disse sidene (sidene er på engelsk):

Hvilken informasjon trenger jeg om mottager?
Svar:

Forskjellige regler gjelder for forskjellige land. Lenken viser en alfabetisk oversikt over alle land og hvilken type informasjon man trenger. 

Landinformasjon ved betalinger til utlandetÅpnes i nytt vindu